Archive for 3 czerwca 2013

Sprawozdania za 2012 rok

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2012 rok i podziału wyniku finansowego. Sprawozdania dostępne w zakładce “Uchwały i sprawozdania”

Read more
IMG_1628IMG_1644IMG_1652IMG_1659IMG_1662IMG_1663IMG_1665IMG_1726IMG_1734IMG_1736IMG_1741IMG_1784IMG_1787IMG_1815IMG_1816IMG_1612

XX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek

IMG_1628 IMG_1644 IMG_1652 IMG_1659 IMG_1662 IMG_1663 IMG_1665 IMG_1726 IMG_1734 IMG_1736 IMG_1741 IMG_1784 IMG_1787 IMG_1815 IMG_1816 IMG_1612

Read more