8 września 2017

Ważny komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Bocianek” informuje, że w dniu 08.09.2017 (piątek) biuro i kasa Spółdzielni będą czynne do godziny 11:00 ze względu na szkolenie pracowników o przyjętej ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych .