Archive for 15 września 2021

Walne Zgromadzenie i głosowanie inne niż dotychczas

Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbyło się 9 września w budynku przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.
Read more