Informacje

Walne Zgromadzenie i głosowanie inne niż dotychczas

Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbyło się 9 września w budynku przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.
Read more

Ostra reakcja władz spółdzielni na decyzję w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

– Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” wyraża daleko idące niezadowolenie ze sposobu potraktowania uwag zgłoszonych zarówno przez Spółdzielnię, jak i mieszkańców naszego osiedla. Niestety potwierdziły się podejrzenia, że prowadzone konsultacje tak naprawdę nie miały na celu poznania opinii społeczeństwa, a jedynie wypełnienie wszystkich wymogów formalnoprawnych – czytamy w piśmie władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wysłanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który niedawno wydał decyzję w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej. 
Read more

Spotkanie z władzami Kielc w sprawie abolicji śmieciowej

W dniu 12.08.2021 na terenie naszego osiedla odbyło się spotkanie zastępczyni Prezydenta Kielc Agaty Wojdy, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Anety Boroń oraz prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek Pawła Kubickiego z przedstawicielami kieleckich mediów w sprawie abolicji śmieciowej oraz uszczelnienia systemu opłat za gospodarowanie odpadami.
Read more

Decyzja środowiskowa ws. ul. Świętokrzyskiej

Publikujemy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uwarunkowań dla przedsięwzięcia “Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK73).
Read more

Jest decyzja ws. ul. Świętokrzyskiej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla kontrowersyjnej budowy drogi S74 przez Kielce. Pod uwagę wzięto m.in. 784 pisma od protestujących mieszkańców Bocianka – donoszą kieleckie media.
Read more

Prawie jak na stadionie

Dobiega końca koszenie trawy na terenie osiedla Bocianek. – Teraz trawniki pod oknami są prawi jak na Wembley – mówią żartobliwie mieszkańcy, nie kryjąc zadowolenia.
Read more

Odpowiedzi na protesty w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Do Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wpłynęły odpowiedzi na pytania oraz protesty złożone przez Zarząd SM Bocianek i mieszkańców osiedla w związku z planowaną rozbudową ul. Świętokrzyskiej.
Read more

Nowy numer “Echa Bocianka”

Ukazał się nowy numer “Echa Bocianka”. Wkrótce znajdziecie go Państwo w swoich skrzynkach pocztowych. Zapraszamy do lektury.
Read more
Następna strona »