OBECNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 • Zdzisław Molenda – Przewodniczący
 • Przemysław Kruk – Z-ca Przewodniczącego
 • Ewa Piwowarczyk – Sekretarz
 • Aneta Ćwiek
 • Michał Korbiński
 • Danuta Michta
 • Michał Piskorzewski
 • Artur Pękala
 • Magdalena Stefańska


Komisja Rewizyjna

 • Aneta Ćwiek – Przewodnicząca
 • Danuta Michta – Członek
 • Magdalena Stefańska – Członek


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 • Michał Piskorzewski – Przewodniczący
 • Michał Korbiński – Członek
 • Artur Pękala – Członek

 

 

Skład Rady Nadzorczej SM Bocianek – kadencja 2017 – 2020

 • Wiesław Kamiński – Przewodniczący
 • Zdzisław Molenda – Z-ca Przewodniczącego
 • Ewa Piwowarczyk – Sekretarz
 • Mirosław Buczkowski (do dnia 08.09.2017 r.)
 • Aneta Ćwiek
 • Michał Korbiński
 • Przemysław Kruk
 • Danuta Michta
 • Michał Piskorzewski
 • Artur Pękala (od dnia 09.09.2017 r.)

 

Komisja Rewizyjna

 • Przemysław Kruk  – Przewodniczący
 • Aneta Ćwiek – Członek
 • Danuta Michta – Członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 • Mirosław Buczkowski – Przewodniczący (do dnia 08.09.2017 r.)
 • Michał Piskorzewski – Przewodniczący (od dnia 09.09.2017 r.)
 • Michał Korbiński – Członek
 • Artur Pękala – Członek (od dnia 09.09.2017 r.)

 

 

Skład Rady Nadzorczej SM Bocianek – kadencja 2014 – 2017

 • Dariusz Dudek – Przewodniczący
 • Józef Binkowski – Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Zieliński – Z-ca Przewodniczącego ds. współpracy z Radami Nieruchomości
 • Alicja Nowak – Sekretarz
 • Regina Pacan
 • Zofia Szczodra
 • Wiesław Kamiński
 • Przemysław Kruk
 • Krzysztof Nawrot

Komisja Rewizyjna

 • Zofia Szczodra – Przewodnicząca
 • Przemysław Kruk  – Z-ca Przewodniczącej
 • Regina Pacan – Członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 • Wiesław Kamiński – Przewodniczący
 • Krzysztof Nawrot – Z-ca Przewodniczącego
 • Jan Zieliński – Członek

 

 

Skład Rady Nadzorczej SM Bocianek – kadencja 2011 – 2014

 • Dariusz Dudek – Przewodniczący
 • Józef Binkowski – Z-ca Przewodniczącego
 • Zdzisława Krzyk – Sekretarz (zrezygnowała z zasiadania w Radzie 1 kwietnia 2014 r.)
 • Czesław Czechowski
 • Zdzisław Nowak (zawieszony w czynnościach członka Rady 12 marca 2014 r.)
 • Zofia Szczodra
 • Tadeusz Kaleta
 • Teresa Łakomiec
 • Alicja Nowak – sekretarz od dnia 24.04.2014 r.
 • Jan Zieliński
 • Wojciech Jerzy Paw – członek Rady od dnia 24.04.2014 r.

Komisja Rewizyjna

 • Zofia Szczodra – Przewodnicząca
 • Teresa Łakomiec – Z-ca Przewodniczacej
 • Alicja Nowak – Członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 • Zdzisław Nowak – Przewodniczący do dnia 12 marca 2014 r.
 • Tadeusz Kaleta – Przewodniczący od dnia 24.04.2014 r.
 • Wojciech Jerzy Paw – z-ca przewodniczącego od dnia 24.04.2014 r.
 • Czesław Czechowski – Członek

Pełnomocnik Rady Nadzorczej Do Kontaktów z Radami Nieruchomości

 •  Jan Zieliński