Zarząd

Skład Zarządu SM Bocianek

  • Eryk Wilkoński – Prezes Zarządu
  • Paweł Kubicki – Z-ca Prezesa ds. Inwestycji
  • Edyta Sobczyk – Główny Księgowy