Zarząd

Skład Zarządu SM Bocianek

  • Eryk Wilkoński – Prezes Zarządu
  • Paweł Kubicki – Z-ca Prezesa ds.  techniczno-eksploatacyjnych
  • Edyta Sobczyk – Główny Księgowy