Archive for Czerwiec, 2013

II termin odczytów ciepła

Lista lokatorów nieobecnych podczas I terminu odczytu ciepła…

Read more

Przetarg na remont kominów i wymianę rynien [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na remont 348 szt. kominów ponad dachem oraz  wymianę 42 szt. rynien oraz 47 szt. rur spustowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach S.M. „Bocianek” .

Read more

Przetarg na najem dwóch lokali użytkowych (pow. 17,5m² ) [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce ogłasza nieograniczony przetarg na najem dwóch  lokali użytkowych o powierzchni 17,5m²  (każdy) na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 5

Read more

Przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach oraz węzła cieplnego [rozstrzygnięty]

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5 ogłasza nieograniczony przetarg na: Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w pawilonach handlowych B1, B, E oraz węzła cieplnego Wx (EC-300) na terenie S.M. „Bocianek” przy ul. Konopnickiej 5.

Read more

Terminy odczytów podzielników ciepła

Read more

Nie dokarmiamy gołębi

Dokarmianie miejskich gołębi poza sezonem zimowym nie ma racjonalnego uzasadnienia i może być uznane za prowadzenie nielegalnej hodowli dzikich zwierząt i zaśmiecanie miasta.

Stały dostęp do pożywienia i brak naturalnych wrogów jest przyczyną nadmiernego rozmnażania się tych ptaków. Zaczyna to stanowić coraz większy problem dla wielu mieszkańców osiedla.

Read more

Sprawozdania za 2012 rok

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2012 rok i podziału wyniku finansowego. Sprawozdania dostępne w zakładce “Uchwały i sprawozdania”

Read more
IMG_1628IMG_1644IMG_1652IMG_1659IMG_1662IMG_1663IMG_1665IMG_1726IMG_1734IMG_1736IMG_1741IMG_1784IMG_1787IMG_1815IMG_1816IMG_1612

XX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek

IMG_1628 IMG_1644 IMG_1652 IMG_1659 IMG_1662 IMG_1663 IMG_1665 IMG_1726 IMG_1734 IMG_1736 IMG_1741 IMG_1784 IMG_1787 IMG_1815 IMG_1816 IMG_1612

Read more