Sprawozdania za 2012 rok

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2012 rok i podziału wyniku finansowego. Sprawozdania dostępne w zakładce “Uchwały i sprawozdania”