Archive for lipiec, 2013

Apel policji do mieszkańców osiedla

Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim czasie na terenie naszego osiedla dochodzi do kradzieży elementów wyposażenia pojazdów, zniszczeń i uszkodzeń samochodów, a także elewacji budynków mieszkalnych i użytkowych.

Mając na względzie poprawę stanu bezpieczeństwa Policjanci Komisariatu Policji I w Kielcach apelują do wszystkich mieszkańców naszego osiedla o zwrócenie szczególnej uwagi na Osoby zgrupowane w okolicach klatek schodowych czy parkingów niestrzeżonych. Najczęściej to z grona tych osób wywodzą się sprawcy dokonywanych kradzieży, zniszczeń i aktów wandalizmu godzących w Państwa bezpieczeństwo.

Read more

Bocianek w Koronie

Mieszkaniec naszego osiedla, pan Henryk Kiszkis został wybrany do jedenastki 40-lecia Korony Kielce. W imieniu licznej rzeszy osiedlowych sympatyków złocisto-krwistych serdecznie gratulujemy.

Read more

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach. Spośród 2 185 uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni do Sali Kongresowej Hotelu Kongresowego – Centrum Biznesu przybyły 103 osoby, co stanowiło zaledwie 2,12 % wszystkich mandatów.

Read more

Harmonogram odczytu wodomierzy – lipiec 2013

Read more

Zasady gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa po stronie gmin. Poniżej przedstawione są ogólne zasady dotyczące segregacji śmieci.

Read more