Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach. Spośród 2 185 uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni do Sali Kongresowej Hotelu Kongresowego – Centrum Biznesu przybyły 103 osoby, co stanowiło zaledwie 2,12 % wszystkich mandatów.

W gronie najaktywniejszych członków Spółdzielni wymienić należy mieszkańców bloków pod adresem: Kasprowicza 3, Gałczyńskiego 6 i Wyspiańskiego 1A gdzie na obrady Walnego Zgromadzenia przybyło co najmniej 5 osób.

Należy niestety zauważyć, że wiele nieruchomości było reprezentowanych tylko przez 1 osobę. A przecież wyłącznie osobisty udział w obradach daje możliwość wpływu na podjęte w ich trakcie decyzje. Mamy nadzieję, że dogodna lokalizacja i poczucie wspólnej odpowiedzialności za dobro naszego Osiedla przyczynią się do liczniejszego udziału w Walnym Zgromadzeniu w roku 2014.

W naszej galerii zamieszczamy fotorelację z przebiegu Walnego Zgromadzenie dziękując jednocześnie wszystkim przybyłym uczestnikom za poświęcony czas, zaangażowanie i udział w dyskusjach.