Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej SM Bocianek odbyło się w środę 5 lipca. Jej członkowie wybrali ze swojego grona osobę, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego. Ustalono także skład prezydium oraz poszczególnych komisji.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej pojawiło się ośmiu z dziewięciu jej członków. Jedna osoba przebywa na urlopie i nie mogła wziąć udziału w obradach. To spowodowało drobne komplikacje podczas wyboru przewodniczącego Rady. Ubiegający się o tę funkcję Wiesław Kamiński i Zdzisław Molenda otrzymali bowiem taką samą liczbę głosów. Gdy miało dojść do ponownego głosowania z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego zrezygnował Zdzisław Molenda. W tej sytuacji na przewodniczącego jednogłośnie wybrano Wiesława Kamińskiego.

Następnie wybrano zastępcę przewodniczącego – został nim Zdzisław Molenda, sekretarza – została nim Ewa Piwowarczyk oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

Rada Nadzorcza kadencja 2017 – 2020 r.

1. Wiesław Kamiński – Przewodniczący

2. Zdzisław Molenda – Zastępca Przewodniczącego

3. Ewa Piwowarczyk – Sekretarz

4. Mirosław Buczkowski

5. Aneta Ćwiek

6. Michał Korbiński

7. Przemysław Kruk

8. Danuta Michta

9. Michał Piskorzewski

 

Komisja Rewizyjna

Przemysław Kruk – Przewodniczący

Aneta Ćwiek – członek

Danuta Michta – członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Mirosław Buczkowski – Przewodniczący

Michał Piskorzewski – członek

Michał Korbiński – członek.