Dwa nowe przetargi na roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłosiła dwa kolejne przetargi na roboty remontowo-budowlane.
Pierwszy z nich dotyczy wykonania daszków nad balkonami, drugi – remontów balkonów. Poniżej ogłoszenia o przetargach:

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie remontu 127 szt. balkonów .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22 września 2017 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 22.09.17 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 100 zł/szt.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 21 września 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie zadaszenia 26 szt. balkonów .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22 września 2017 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie pokój nr 1 do dnia 22.09.17 do godz. 9°°.

Specyfikacje są do nabycia w siedzibie S.M. ,,Bocianek” w kwocie 100 zł/szt.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979 do dnia 21 września 2017 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.