RODO – nie takie straszne

Ponad sześćdziesiąt osób wzięło udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych – RODO zorganizowanym przez Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych na czele którego stoi SM Bocianek.

Szkolenie poprowadził Dariusz Wociór, radca prawny specjalizujący się w obsłudze spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Jego prelekcji wysłuchało ponad 60 osób. Wśród nich znaleźli się prezesi, członkowie zarządów oraz pracownicy wszystkich działających na terenie Kielc spółdzielni mieszkaniowych.

Z ust uczestników dało się słyszeć pozytywne komentarze na temat organizacji szkolenia.

– To ważny temat. Rozporządzenie RODO wprowadziło wiele zmian. Niestety brakuje opracowań dotyczących interpretacji nowych przepisów oraz zasad stosowania ich w życiu codziennym. Dziś mogliśmy się dowiedzieć jak RODO stosować w praktyce, na co zwrócić szczególną uwagę – usłyszeliśmy od jednej z uczestniczek szkolenia.

– Zainteresowanie szkoleniem jest ogromne. Przybyło na nie więcej osób niż się spodziewaliśmy. Mam nadzieję, że informacje przekazane podczas dzisiejszego spotkania ułatwią spółdzielcom wykonywanie codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem i administrowaniem danymi osobowymi – powiedział Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek oraz przewodniczący Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych.