Otwieramy kasę spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że

od dnia 21.04 do 30.04.2020 roku

wznowiona zostaje praca kasy Spółdzielni.

Dodatkowo kasa będzie czynna w dniach 24.04 (piątek)

i 27.04 (poniedziałek) w godzinach 7:10 -14:30.

UWAGA!

  • Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat wyłącznie przez osoby, które nie mają innej możliwości zapłaty czynszu.
  • Osoba wpłacająca powinna być zabezpieczona w maseczkę i rękawiczki.
  • Dla zachowania bezpiecznego dystansu w budynku przy kasie będzie mogła znajdować się tylko 1 osoba.
  • Nie ulegają zmianie zasady pracy biura Spółdzielni, tj. pozostaje wyłącznie kontakt telefoniczny lub mailowy.