Przetarg na remont 130 balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na remont 130 balkonów.

Poniżej publikujemy ogłoszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o terminie i zasadach udziału w postępowaniu:

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach, ul. Konopnickiej 5
ogłasza drugi nieograniczony przetarg na:
wykonanie remontu 131 szt. balkonów.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10°°.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,
ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w sekretariacie -stanowisko A- do dnia 26.06.2020 do godz. 10°°.
Specyfikację można odebrać w biurze Spółdzielni lub będzie przesłana drogą mailową po wpłacie 100,00 zł na wskazane poniżej konto.
Wymagane w specyfikacji wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 25 czerwca 2020 r.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.
Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.
Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.