Uwaga! Rozliczenie wody

Z uwagi na panującą pandemię w grudniu sami musimy odczytać wskazania wodomierza i przekazać stosowną informację w tej sprawie do spółdzielni.
W związku z pandemią władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wprowadziły specjalne zasady odczytu i rozliczania wody na terenie naszego osiedla w 2020 roku (nie dotyczy to tylko Nowego Bocianka).
Teraz sami musimy odczytać wskazania wodomierza i dane te przekazać do spółdzielni.
Zrobić to można na kilka sposobów.
  1. Na wzorze oświadczenia zamieszonym w najnowszym wydaniu “Echa Bocianka”, który znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach pocztowych. Należy wypełnić formularz i dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do spółdzielni.
  2. Na zwykłej kartce, która musi zawierać: adres, numer wodomierza, wynik odczytu, podpis użytkownika lokalu, datę odczytu (zanosimy ją do spółdzielni lub wysyłamy pocztą).
  3. Za pomocą poczty internetowej wysyłając maila pod adresem smbocianek@interia.pl. Wiadomość powinna zawierać: adres, numer wodomierza, wynik odczytu, podpis użytkownika lokalu, datę odczytu.
W przypadku braku możliwości samodzielnego dokonania odczytu fakt ten należy zgłosić do spółdzielni w celu wizyty hydraulika, przy czym należy w takiej sytuacji zachować niezbędne środki ostrożności.
Poniżej strona z “Echa Bocianka” klikając na nią otworzy się okno z możliwością zapisu lub wydruku strony.