Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego  o powierzchni 96 metrów kwadratowych znajdującego się na parterze w kompleksie pawilonów handlowych przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach
Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna) w dniu 25 marca 2021r. o godzinie 10.
Oferty – wyłącznie na druku Spółdzielni – należy składać w zamkniętych kopertach
w biurze obsługi Spółdzielni – okienko A – przy ul. Konopnickiej 5 do dnia 25 marca 2021r. do godziny 10.
Druk oferty oraz wzór umowy można odebrać w biurze obsługi Spółdzielni – okienko C lub pobrać ze strony internetowej www.smbocianek.pl.
Lokal można oglądać w czasie pracy Spółdzielni tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godz. 7:00-17:00.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w biurze Spółdzielni w/w godzinach lub telefonicznie pod nr tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.
Wzór oferty
Wzór umowy