Archive for kwiecień, 2021

Wyremontowali boiska

Naprawione zostały nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych, znajdujących się na ternie naszego osiedla.
Read more

Dla bezpieczeństwa pieszych

Na terenie osiedla Bocianek drogowcy wykonują nowe oznakowanie poziome. Malowanie są między innymi przejścia dla pieszych.
Read more

Startuje budżet obywatelski

Od 4 do 25 maja mieszkańcy Kielc będą mogli zgłaszać swoje pomysły do dziewiątej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną.
Read more

Rafał potrzebuje pomocy

Mieszkaniec naszego osiedla potrzebuje pomocy.
Read more

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

Specjalna komisja dokonała przeglądu wszystkich placów zabaw na terenie osiedla Bocianek. – Jej zalecenia zostaną wykonane niezwłocznie – zapowiadają władze spółdzielni. Między innymi we wszystkich piaskownicach wymieniony zostanie piasek, a przed nasypaniem nowego, piaskownice zostaną zdezynfekowane.
Read more

Czyszczą ulice po zimie

Na terenie osiedla Bocianek rozpoczęło się czyszczenie ulic po zimie. Dziś w piątek 9 kwietnia zamiatarki pracowały na ulicy Konopnickiej.
Read more