W trosce o bezpieczeństwo dzieci

Specjalna komisja dokonała przeglądu wszystkich placów zabaw na terenie osiedla Bocianek. – Jej zalecenia zostaną wykonane niezwłocznie – zapowiadają władze spółdzielni. Między innymi we wszystkich piaskownicach wymieniony zostanie piasek, a przed nasypaniem nowego, piaskownice zostaną zdezynfekowane.
W dniu 20.04.2021 członkowie Komisji GZM Rady Nadzorczej Michał Piskorzewski, Artur Pękala, Michał Korbiński, Prezes Zarządu Paweł Kubicki, inspektor ds. technicznych Lechosław Marzec oraz konserwator Ireneusz Adamczyk dokonali przeglądu stanu technicznego urządzeń na placach zabaw oraz obiektach sportowych. Podczas kontroli stwierdzono konieczność wymiany niektórych urządzeń zabawowych, zaś pozostałe należy odświeżyć i zakonserwować. Prace konserwatorskie mają rozpocząć się niezwłocznie. Ogłoszony zostanie także przetarg na zakup nowych zestawów zabawowych i huśtawek. Ponadto we wszystkich piaskownicach wymieniony zostanie także piasek, a przed nasypaniem nowego, piaskownice zostaną zdezynfekowane. Niestety podczas kontroli zauważono również akty wandalizmu tj. pocięte siatki, połamane drążki czy porozkręcane podesty w urządzeniach zabawowych.