Archive for 17 maja 2021

Protest władz spółdzielni w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wystosowały oficjalny protest w sprawie rozbudowy ulicy Świętokrzyskiej (przebudowa drogi S74) i związanym z tym planem wyburzenia garaży znajdujących się wzdłuż ulicy Konopnickiej.
Read more