Protest władz spółdzielni w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wystosowały oficjalny protest w sprawie rozbudowy ulicy Świętokrzyskiej (przebudowa drogi S74) i związanym z tym planem wyburzenia garaży znajdujących się wzdłuż ulicy Konopnickiej.
Obszerne pismo opisujące sytuację oraz protest z 336 podpisami mieszkańców osiedla, władze spółdzielni wystosowały do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, świętokrzyskich parlamentarzystów oraz władz miasta Kielce.
Kopia pisma została także wysłana do lokalnych mediów. O dalszych krokach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.
Poniżej publikujemy dokument w całości. Proszę kliknąć na zdjęcie aby powiększyć, pobrać na komputer lub wydrukować.

http://www.smbocianek.pl/wp-content/uploads/2021/05/Protest-DROGA2.pdf