Obwieszczenie w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Publikujemy obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie “Rozbudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód /S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK73”