Wyraź opinię w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

Jeśli chcesz wyrazić swój głos w sprawie negatywnych skutków na życie mieszkańców osiedla Bocianek,  w związku z rozbudową drogi ekspresowej S74 podpisz załączone pismo i wrzuć je do skrzynki w budynku spółdzielni lub przy wejściu do biura (do 13 czerwca).

Ze szczegółami inwestycji można zapoznać się na stronach internetowych: https://owncloud.gdos.gov.pl/index.php/s/B561GO1Fz56zKyR
lub
www.smbocianek.pl
Kliknij by pobrać pismo w wersji PDF
Kliknij by pobrać pismo w wersji MS Word