Archive for 24 czerwca 2021

Ogłoszenie ws. Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że z powodu obowiązującego stanu epidemii – Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2021.
Read more