Ogłoszenie ws. Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach informuje, że z powodu obowiązującego stanu epidemii – Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do 30.06.2021.
Zarząd na bieżąco monitoruje regulacje prawne podejmowane w tym zakresie przez Rząd RP i w zależności od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń podejmie decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
O terminie Walnego Zgromadzenia zostaniecie Państwo poinformowani zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie naszej spółdzielni tj. poprzez wywieszenie stosownych informacji na klatkach schodowych oraz za pośrednictwem strony internetowej.