Zawiadomienie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie

o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach działając na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy Prawo Spółdzielcze
z dnia 16.09.1982r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) w związku z art. 46 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz Uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” nr 43/2021
z dnia 9 sierpnia 2021 roku zawiadamia, że w dniu
9 września 2021 r. w godzinach od 9:00 do 18:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” (dawny sklep papierniczy) odbędzie się pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”.

Zarząd przedkłada do głosowania wyłącznie uchwały niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni.

Uchwały do podjęcia przez Walne Zgromadzenia:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2019.

  2. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2019.

  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2020.

  4. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2020.

Projekty uchwał oraz sprawozdania finansowe za rok 2019 i 2020, z którymi mają prawo zapoznać się członkowie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 2) od dnia 23 sierpnia 2021r. w godzinach pracy spółdzielni, tj. pn. wt. śr. pt.
7:00-15:00, czw. 7:00-17:00. Wyżej wymienione materiały dostępne będą na stronie internetowej
www.smbocianek.pl
w strefie członkowskiej. Dodatkowo projekty uchwał zostaną doręczone do skrzynek pocztowych wszystkich członków spółdzielni.

Wydanie kart do głosowania nastąpi za okazaniem dowodu tożsamości przez członka spółdzielni i złożeniu na liście podpisu potwierdzającego otrzymanie kart do głosowania.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą wydanych kart do głosowania poprzez postawienie znaku „X” w wybranej rubryce:

  • głosujący za uchwałą wstawia znak „X” przy wyrazie „ZA”

  • głosujący przeciw uchwale wstawia znak „X” przy wyrazie „PRZECIW”

  • wstrzymujący się od głosu wstawia znak „X” przy wyrazie „WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Członek spółdzielni może uczestniczyć w głosowaniu przez pełnomocnika, w tym celu należy pobrać z biura spółdzielni lub ze strony internetowej www.smbocianek.pl druk pełnomocnictwa.

Członek zgłaszający się do zapoznania się z materiałami oraz do głosowania zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni oraz założenia maseczki zasłaniającej usta i nos.

Projekty uchwał oraz oraz sprawozdania finansowe dostępne po zalogowaniu do strefy członkowskiej w zakładce dokumenty

Poniżej wzór pełnomocnictwa. Kliknij na zdjęcie, aby je wyświetlić, pobrać na komputer lub wydrukować.