Ostra reakcja władz spółdzielni na decyzję w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej

– Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” wyraża daleko idące niezadowolenie ze sposobu potraktowania uwag zgłoszonych zarówno przez Spółdzielnię, jak i mieszkańców naszego osiedla. Niestety potwierdziły się podejrzenia, że prowadzone konsultacje tak naprawdę nie miały na celu poznania opinii społeczeństwa, a jedynie wypełnienie wszystkich wymogów formalnoprawnych – czytamy w piśmie władze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek wysłanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który niedawno wydał decyzję w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej. 
– Zdecydowaliśmy, że spółdzielnia nie zaskarży decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale rozpoczniemy negocjacje nad możliwymi rozwiązaniami. Decyzja ta jest wynikiem wielu rozmów z mieszkańcami, Radą Nadzorczą, a także oceną możliwości podważenia decyzji RDOŚ przy olbrzymim jej poparciu przez władze lokalne oraz krajowe. Swoją decyzją zarząd spółdzielni oczywiście nie odżegnuje się od składania protestów wobec kolejnych decyzji, wydawanych na etapie projektowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę, jeżeli nie będą one wynikiem porozumienia pomiędzy spółdzielnią a inwestorem tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Paweł Kubicki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Mimo to władze spółdzielni nie omieszkały w oficjalnych pismach wyrazić swojego niezadowolenia z powodu zlekceważenia woli mieszkańców osiedla Bocianek (i nie tylko) w czasie tak zwanych konsultacji społecznych.
Poniżej fragment pisma władz naszej spółdzielni do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:
– W związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o nr WOO-I.420.16.2020.KT.46 dotyczącej zadania pod nazwą: “Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/87 – węzeł Kielce Bocianek/DK73)” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” wyraża daleko idące niezadowolenie ze sposobu potraktowania uwag zgłoszonych zarówno przez Spółdzielnię, jak i mieszkańców naszego osiedla. Niestety potwierdziły się podejrzenia, że prowadzone konsultacje tak naprawdę nie miały na celu poznania opinii społeczeństwa, a jedynie wypełnienie wszystkich wymogów formalnoprawnych, niezbędnych do przygotowania inwestycji. Nie podjęliście Państwo nawet próby rozpatrzenia, czy blisko tysiąc osób zgłaszających swoje uwagi nie może mieć choćby częściowej racji, z góry zakładając, że wariant przygotowany przez Inwestora jest bezbłędny i nie można zrobić od niego choćby nieznacznych odstępstw. Wszelkie odpowiedzi na zgłoszone uwagi zostały udzielone w sposób sztampowy, na zasadzie “kopiuj-wklej”…
Podobne pismo w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej zarząd spółdzielni wysłał także do kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Poniżej linki pod którymi można zapoznać się z treścią obu pism.
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.