Walne Zgromadzenie i głosowanie inne niż dotychczas

Pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek odbyło się 9 września w budynku przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.
O takiej formie głosowania zdecydowały władze naszej spółdzielni w związku z obowiązującymi przepisami “Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi”.
Podczas głosowania, członkowie Spółdzielni Bocianek głosowali nad czterema uchwałami dotyczącymi:
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
 • Podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
 • Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
O terminie i miejscu głosowania mieszkańcy osiedla powiadomieni zostali 21 dni wcześniej. W zawiadomieniu otrzymali także informację o sposobie głosowania, terminie i miejscu wyłożenia sprawozdań oraz projektów uchwał.
9 września w sali konferencyjnej SM Bocianek przy ul. Konopnickiej 5 ustawiona została urna. Nad poprawnością głosowania czuwał notariusz Piotr Szostakiewicz oraz komisja, w której zasiedli członkowie spółdzielni. Był też obserwator z rady nadzorczej oraz członkowie zarządu SM Bocianek, którzy z chęcią wyjaśniali ewentualne wątpliwości oraz udzielali odpowiedzi na pytania, które nie zawsze dotyczyły przedmiotu głosowania.
– Najwięcej pytań zadawano w sprawie planowanej likwidacji piecyków gazowych, niektórzy pytali także o garaże – informuje Paweł Kubicki, prezes SM Bocianek.
W głosowaniu wzięło udział (osobiście lub przez pełnomocników) 98 osób.
Oto wyniki głosowań:
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
  ZA – 96, PRZECIW – 1, NIEWAŻNYCH GŁOSÓW – 1.
 • Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
  ZA – 96, PRZECIW – 1, NIEWAŻNYCH GŁOSÓW – 1
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok
  ZA – 95, PRZECIW – 1, WSTRZYMUJĄCYCH – 2.
 • Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
  ZA – 95, PRZECIW – 1, WSTRZYMUJĄCYCH – 2
Akt notarialny z opisem procedur oraz wynikiem poszczególnych głosowań dostępny jest (dla członków spółdzielni – po zalogowaniu) na stronie www.smbocianek.pl/spoldzielni/dokumenty
Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.