Budowlanka ze Zgody wciąż z nami

Od ponad ćwierć wieku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” korzysta z wiedzy i doświadczenia nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Współpraca obydwóch placówek rozpoczęła się od malowania klatek schodowych na naszym osiedlu. Na dzień dzisiejszy uczniowie wykonują głównie prace remontowe i naprawcze.

Od ponad ćwierć wieku, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bocianek” korzysta z wiedzy i doświadczenia nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Współpraca obydwóch placówek rozpoczęła się od malowania klatek schodowych na naszym osiedlu. Na dzień dzisiejszy uczniowie wykonują głównie prace remontowe i naprawcze.
By podnieść swoje umiejętności zawodowe we wrześniu 2020 i 2021 roku, 84 uczniów z ZSZ nr 1 w Kielcach z kierunków: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Budowy Dróg, Technik Budownictwa, Technik Robót Wykończeniowych oraz Murarz, wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych.
Partnerem projektu był Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Poczdamie.
Przed wyjazdem uczniowie wzięli udział w dodatkowych lekcjach z języka niemieckiego
i przygotowaniu kulturowo – pedagogicznym.
Podczas praktyk w ośrodkach BFW we Frankfurcie i Brandenburgu, uczestnicy zapoznawali się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, stosowanymi przez naszych zachodnich sąsiadów, doskonalili m.in. swoje umiejętności w zakresie robót murarskich, stolarskich, drogowych oraz z dziedziny architektury krajobrazu. Wykonywali drobne elementy stolarskie, murowali sklepienia, wykonywali tynki pospolite i dekoracyjne, układali kostkę brukową oraz wykonywali kaskadę wodną. Dodatkowo doskonalili język niemiecki i zdobyli doświadczenie, które zaowocuje w przyszłej pracy.
Wymierną korzyścią dla uczniów było otrzymanie certyfikatów tj.: – certyfikatu z ukończenia szkolenia z języka niemieckiego ( w tym zawodowego);
– certyfikatu z odbytego stażu w Niemczech;
– dokumentu Europass Mobilność potwierdzającego nabyte przez uczniów kwalifikacje oraz umiejętności.
Projekt „Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych”, był realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.
Pobyt uczniów na stażu w Niemczech i zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie większych wyzwań remontowych na Osiedlu „Bocianek”.