Walne Zgromadzenie – 2 czerwca 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku o godz. 17, w Kieleckim Centrum Biznesu przy al. Solidarności 34 w Kielcach.

Sprawozdania, projekty uchwał, druk pełnomocnictwa, a także materiały dla kandydatów ubiegających się o miejsce w Radzie Nadzorczej, są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty (dostęp po zalogowaniu).
Wszystkie materiały dostępne są także w biurze spółdzielni – pokój nr 2 – w godzinach jej pracy.