Archive for 2 czerwca 2022

Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Kulminacyjnym punktem będą wybory do Rady Nadzorczej naszej spółdzielni.
Read more