Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Kulminacyjnym punktem będą wybory do Rady Nadzorczej naszej spółdzielni.
Obrady odbywają się w Kieleckim Centrum Biznesu (Exbud-Skanska). W tym roku mamy wyjątkowo dużą frekwencję.