Elżbieta Hermanowska nową przewodniczącą Rady Nadzorczej

Elżbieta Hermanowska została nową przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Jej zastępczynią Aneta Ćwiek a sekretarzem Michał Piskorzewski.
Odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej, wybranej podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 2 czerwca 2022 r. Członkowie nowej RN ze swojego grona wybrali prezydium i skład poszczególnych komisji. Poniżej przedstawiamy wykaz funkcji pełnionych przez poszczególne osoby w Radzie Nadzorczej naszej spółdzielni:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona Funkcja

1. Hermanowska Elżbieta Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Ćwiek Aneta Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Piskorzewski Michał Sekretarz
Komisja Rewizyjna
1. Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji
2. Magdalena Stefańska Członek Komisji
3. Pękala Artur Członek Komisji
Komisja GZM
1. Michał Korbiński Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Zając Członek Komisji
3. Marcin Hatlapa Członek Komisji