Archive for wrzesień, 2022

21 września rusza sezon grzewczy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek informuje, że 21 września 2022 rozpocznie się sezon grzewczy na terenie osiedla Bocianek.
Read more

Przetarg – remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłasza przetarg na wykonanie okładzin z płytek na klatkach schodowych w sześciu blokach.
Read more

Uwaga właściciele garaży!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek otrzymała pismo od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie rozbudowy ul. Świętokrzyskiej.
Jak czytamy w piśmie postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska (…) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielc-Zachód – węzeł Kielce-Bocianek/DK73) nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. 
Jednocześnie wskazano nowy termin załatwienia sprawy na 30 września 2022 r.
Poniżej publikujemy pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Read more