21 września rusza sezon grzewczy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek informuje, że 21 września 2022 rozpocznie się sezon grzewczy na terenie osiedla Bocianek.
– Z uwagi na utrzymujące się niskie temperatury zwróciliśmy się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z prośbą o uruchomienie dostaw ciepła do naszego osiedla – informuje Paweł Kubicki, prezes SM Bocianek.
Włączenie ciepła zostało zaplanowane na środę 21 września 2022r.