Sadzili drzewa w Dniu Drzewa

Międzynarodowy Dzień Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew przypadająca na 10 października mająca na celu edukację najmłodszych i uświadomienie, jak wielką rolę przyroda odgrywa w naszym życiu.
Od 1951 roku decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa święto jest obchodzone we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty, w tym w Polsce. 
Od tego czasu co roku w październiku organizacje ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa prowadzą program edukacji ekologicznej, któremu towarzyszą akcje sadzenia drzew.
Na “Bocianku” również przyłączyliśmy się do pożytecznej akcji i wspólnie z uczniami SP nr 1, pod opieką Pani Krystyny Banasik – osoby pełnej pozytywnej energii, posadziliśmy w sąsiedztwie szkoły i ulicy Staffa 20 drzewek lipy i dębu. Było przy tym dużo radości i dobrego nastroju. Dzieciaki mają nazwać posadzone drzewka swoimi imionami i zobowiązały się podlewać je i pielęgnować. Oby więcej takich integracyjnych spotkań.