Ankieta w sprawie Strefy Płatnego Parkowania

Prezentujemy koncepcję Strefy Płatnego Parkowania, opracowaną dla naszego osiedla. Mamy nadzieję, że poniższe informacje pomogą Państwu podjąć decyzję, czy takie rozwiązanie powinno być wprowadzone na Bocianku. Publikujemy też kartę do głosowania.

W oparciu o specyfikę parkingów, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek, firma zewnętrzna przygotowała koncepcję organizacji parkingów. Oto ona:
Mieszkańcy nie płacą, wjazd z identyfikatorem
Wprowadzone zostaną identyfikatory parkingowe (elektroniczne bądź papierowe) dla mieszkańców osiedla. Na ich podstawie możliwa będzie identyfikacja pojazdów, uprawnionych do darmowego parkowania. Możliwe jest dodatkowo określenie liczby pojazdów, przypisanych do danego mieszkania, które miałyby możliwość swobodnego, darmowego postoju na parkingu. Autorzy koncepcji rekomendują opcję identyfikatorów elektronicznych – wówczas numery rejestracyjne mieszkańców wprowadzane są do wewnętrznego systemu administracji. Podczas patrolu parkingu kontrolerzy skanują tablice rejestracyjne i w przypadku pojazdów uprawnionych w aplikacji kontrolerskiej pojawia się komunikat, że pojazd posiada zezwolenie do darmowego postoju.
Właściciele sklepów, ich pracownicy i klienci
W przypadku obiektów handlowo-usługowych, znajdujących się na terenie spółdzielni, zaproponowano wprowadzenie opłat za parkowanie, które byłyby pobierane w oparciu o system parkomatów. Wówczas kierowca z góry określa planowany czas postoju pojazdu i uiszcza opłatę w parkometrze, a następnie pobiera bilet parkingowy. Na początek parkowania dla klientów pawilonów handlowych oferowany będzie bezpłatny czas postoju. W tym przypadku kierowca pobiera z parkomatu tzw. bilet zerowy. Bilet zerowy uprawnia kierowcę do bezpłatnego postoju na określony czas. Bezpłatny czas postoju będzie ustalony ze spółdzielnią – wstępnie ustalony został na 1,5 godz. darmowego postoju. Dodatkowo płatności możliwe będą w sposób mobilny za pośrednictwem darmowej aplikacji skycash. Dla pracowników oraz najemców pawilonów handlowych również będzie istniała możliwość wydania identyfikatorów parkingowych, uprawniających do darmowego postoju, bez konieczności poboru biletu.
czytelne oznakowanie
Parkingi zostaną oznakowane tablicami, które stanowią czytelną informację dla użytkownika parkingu o zasadach obowiązujących na obiekcie, w tym m.in. o konieczności pobrania biletu parkingowego z parkomatu.
Obsługa Strefy Płatnego Parkowania będzie weryfikować, czy kierowcy zaparkowanych pojazdów stosują się do regulaminu parkowania. Kontrolerzy sprawdzą, czy pojazdy zostały zaparkowane prawidłowo. Będą dyscyplinować kierowców, którzy parkują w miejscach niedozwolonych, tj. na terenach zielonych, za znakami zakazu, na drogach pożarowych, w strefach wywozu śmieci, itp. Kontrolerzy zweryfikują również, czy kierowcy pojazdów posiadają identyfikator parkingowy oraz czy pobrali bilet z parkomatu, uprawniający ich do postoju na wskazanym parkingu. W sytuacji gdy kontroler parkingowy stwierdzi fakt naruszenia zasad, nałoży na kierowcę tzw. opłatę dodatkową.
Większa dostępność miejsc parkingowych?
Autorzy koncepcji SPP przekonują, że za pośrednictwem takich działań zwiększy się dostępność miejsc postojowych dla mieszkańców spółdzielni, klientów pawilonów handlowych, a także zapewniona zostanie odpowiednia rotacja pojazdów. Obsługa strefy swoimi działaniami będzie chronić parking przed zajmowaniem go przez kierowców, nieuprawnionych do postoju, m.in. przez klientów Galerii Echo, a także pracowników okolicznych biurowców. Dodatkowo dany parking wygeneruje przychód, który będzie można przeznaczyć np. na remonty dróg.
Strefa tylko dla mieszkańców
W tej strefie swoje pojazdy będą mogli pozostawiać wyłącznie mieszkańcy, którzy posiadają elektroniczny bądź papierowy identyfikator, uprawniający ich do postoju. Każda strefa zostanie dodatkowo oznakowana. W strefie mieszkalnej nie ma wówczas konieczności instalacji parkomatów. Dla mieszkańców przygotowane zostaną specjalne ulotki informacyjne z pełną instrukcją, jak kierowca może zgłosić swój pojazd do darmowego postoju. Kierowcy będą mogli zgłaszać swoje pojazdy drogą SMS-ową na specjalny numer zgłoszeniowy. Dane te będą weryfikowane przez spółdzielnię, czy właściciel pojazdu jest mieszkańcem osiedla. Kierowcy w każdej chwili będą mogli zaktualizować zgłoszone numery pojazdów, zgłosić pojazdy gości, których się spodziewają (spółdzielnia określi maksymalny czas, na jaki gość mieszkańca otrzyma zezwolenie do darmowego postoju – np. 4 godz.), a także anulować opłatę parkingową, gdyby została nałożona np. przed faktem zgłoszenia nowego pojazdu przez mieszkańca.
Strefa płatna
W strefie płatnej przewidziana jest instalacja parkomatów. Kierowcy po opuszczeniu pojazdu będą zobowiązaniu pobrać darmowy bilet parkingowy, który uprawni ich do określonego czasu postoju (mieszkańcy nie pobierają biletów i nie płacą za parking bez względu na to, w którym miejscu osiedla zostawią samochód).
Po przekroczeniu darmowego czasu kierowca będzie miał możliwość opłacenia postoju w parkometrze, a także w aplikacji mobilnej. Autorzy koncepcji zaproponowali stawkę 5 zł/h – stawkę wyższą niż na sąsiednich parkingach, aby mimo wszystko nie zachęcać kierowców do postoju, a parking przeznaczyć głównie dla mieszkańców. W płatnej strefie swoje pojazdy będą mogli pozostawiać również mieszkańcy posiadający identyfikator (bezpłatnie).
Obiekty użyteczności publicznej
ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA – numery rejestracyjne rodziców, odwożących swoje dzieci do żłobka bądź przedszkola, mogą być wprowadzone do bazy pojazdów uprawnionych na bezpłatnego wjazdu, ale tylko na czas podwożenia i odbierania dziecka. Usprawni to działanie parkingu, a rodzice nie będą musieli dwa razy dziennie pobierać biletu. Rozwiązanie to sprawdza się bez zarzutu chociażby na parkingu przy ul. Szydłówek Górny, gdzie znajdują się m.in. żłobek i przedszkole.
SZKOŁA PODSTAWOWA – z racji, że rotacja pojazdów w przypadku szkoły może być wyższa niż w przypadku przedszkola, przy wejściu do szkoły zainstalowany zostanie rejestrator pojazdów (tablet). Wówczas, jeżeli rodzic będzie chciał pozostawić swój pojazd przed szkołą na dłużej, będzie miał możliwość rejestracji swojego pojazdu w tablecie (poprzez wpisanie nr rejestracyjnego). Otrzyma w ten sposób określony czas na darmowy postój.
Strefy tylko dla mieszkańców i strefa dla klientów sklepów
Parkomaty zostaną zainstalowane wyłącznie przy pawilonach handlowych, bowiem tylko w tych miejscach będą mogli parkować kierowcy spoza osiedla Bocianek.
W tym przypadku tereny parkingowe zostaną podzielone na strefę tylko dla mieszkańców oraz ograniczoną strefę płatną.
Autorzy koncepcji sugerują, by wykorzystać potencjał obecnego parkingu strzeżonego i wprowadzić tam strefę płatnego parkowania, bez funkcji darmowego biletu. Na tym obszarze możliwe byłoby również parkowanie pojazdów na zasadzie abonamentów, np. miesięcznych. Parking ten mógłby przyjąć kierowców, którzy chcą skorzystać z usług parkingu, ale nie są mieszkańcami ani klientami pawilonów handlowych.

 

 

Od Państwa woli, wyrażonej w głosowaniu, zależy, które rozwiązanie zostanie wprowadzone.
Poniżej umieściliśmy ankietę w sprawie Strefy Płatnego Parkowania. Należy ją wydrukować, wypełnić,  i dostarczyć do biura SM Bocianek najpóźniej do 31 października 2022 roku. Najlepiej wrzucić ją do skrzynki przy wejściu do budynku administracji osiedla lub do urny ustawionej na parterze budynku przy ul. Konopnickiej 5. Można też wysłać skan deklaracji na adres smbocianek@interia.pl w tytule wiadomości wpisując „Deklaracja – parkingi”.
Poniżej druk deklaracji do pobrania i wydrukowania.