2 maja biuro spółdzielni będzie nieczynne

Uwaga !!!!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach informuje, że

w dniu 02.05.2023 roku

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W w/w dniu wszelkie usterki należy zgłaszać do dyżurującego pogotowia technicznego pod numer telefonu 793 699 995.