Walne Zgromadzenie – 6 czerwca godz. 17

6 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie naszej spółdzielni. Publikujemy program obrad.
Poniżej publikujemy program obraz Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania oraz projekty uchwał głosowane na zebraniu dostępne są po zalogowaniu w sekcji członkowskiej, w zakładce dokumenty.