Archive for 30 kwietnia 2024

Walne Zgromadzenie 2024

Temat budowy nowych garaży na terenie obecnego parkingu strzeżonego zdominował tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Read more

Segreguj – daj przykład

“Segreguję – daję przykład” – to tytuł programu pilotażowego, który będzie realizowany w Kielcach. Weźmie w nim udział także osiedle Bocianek.
Read more