Przetargi

Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie remontu balkonów:

– zadanie I – 99 szt.

– zadanie II – 77 szt.

– zadanie III – 137 szt.

Uwaga: Oferta nie musi dotyczyć wszystkich w/w zadań. Oferty złożone na każde z zadań będą rozpatrywane osobno.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 12.07.2024 do godz. 10°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 11 lipca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Read more

Przetarg na wymianę drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych 43 szt.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 12.07.2024 do godz. 9°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 11 lipca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Read more

Przetarg – remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na ułożenie płytek gresowych na schodach klatek schodowych wraz z zejściami do piwnic w pięciu blokach.
Read more

Przetarg na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach ul. Konopnickiej 5, ogłasza nieograniczony przetarg na dostawę i wymianę 2794 szt. wodomierzy.
Read more

Przetarg na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” ogłasza nieograniczony przetarg na:
  1. wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane wraz z wydaniem stosownego protokołu w 1674 mieszkaniach oraz 74 lokalach użytkowych ,
  1. wykonanie 5- letniego przeglądu instalacji odgromowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z wydaniem protokołu i dokonaniem ewentualnych napraw w 34 blokach (191 klatki) i 5 pawilonach handlowych.
Read more

Przetarg na wykonanie wejść do klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek w Kielcach ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie z betonowej kostki brukowej wejść do wybranych klatek schodowych.
Read more

Przetarg na termomodernizację bloków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację ścian szczytowych i półszczytowych bloków na terenie osiedla Bocianek.
Read more

Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 129 szt. balkonów oraz 4 szt. daszków nad balkonami.
Read more
Następna strona »