Posts Tagged: segregacja śmieci

Zasady gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odpowiedzialność za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa po stronie gmin. Poniżej przedstawione są ogólne zasady dotyczące segregacji śmieci.

Read more