Posts Tagged: spółdzielnia

Najlepsze życzenia dla Pań

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek

 

Read more

W wigilię administracja spółdzielni nie pracuje

Jeśli chcesz coś załatwić w spółdzielni jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia nie zwlekaj z tym do ostatniej chwili. W wigilię 24 grudnia 2015 roku administracja spółdzielni nie pracuje.

Read more

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek” w Kielcach. Spośród 2 185 uprawnionych do głosowania członków Spółdzielni do Sali Kongresowej Hotelu Kongresowego – Centrum Biznesu przybyły 103 osoby, co stanowiło zaledwie 2,12 % wszystkich mandatów.

Read more

Sprawozdania za 2012 rok

W dniu 21 maja 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Bocianek” na którym podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań za 2012 rok i podziału wyniku finansowego. Sprawozdania dostępne w zakładce “Uchwały i sprawozdania”

Read more