Skład Rady Nadzorczej SM Bocianek – kadencja 2022 – 2025

 • Elżbieta Hermanowska – Przewodniczący
 • Aneta Ćwiek – Z-ca Przewodniczącego
 • Michał Piskorzewski – Sekretarz
 • Michał Korbiński
 • Marcin Hatlapa
 • Artur Pękala
 • Magdalena Stefańska
 • Zofia Szczodra
 • Grzegorz Zając


Komisja Rewizyjna

 • Zofia Szczodra – Przewodnicząca
 • Magdalena Stefańska – Członek
 • Artur Pękala – Członek


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 • Michał Korbiński – Przewodniczący
 • Grzegorz Zając – Członek
 • Marcin Hatlapa – Członek