Przetarg na remont balkonów

Przetarg na remont balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie remontu balkonów:

– zadanie I – 99 szt.

– zadanie II – 77 szt.

– zadanie III – 137 szt.

Uwaga: Oferta nie musi dotyczyć wszystkich w/w zadań. Oferty złożone na każde z zadań będą rozpatrywane osobno.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 10°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 12.07.2024 do godz. 10°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 11 lipca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Read more

Przetarg na wymianę drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bocianek” w Kielcach

ul. Konopnickiej 5

ogłasza nieograniczony przetarg na:

wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych 43 szt.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 9°°.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie S.M. ,,Bocianek”,

ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce w biurze obsługi interesanta okienko A lub pocztą (w obu przypadkach liczy się data wpływu do spółdzielni) do dnia 12.07.2024 do godz. 9°°.

Specyfikacja jest do pobrania w siedzibie S.M. ,,Bocianek”, istnieje możliwość wysłania specyfikacji drogą elektroniczną.

Wymagane wadium ma wpłynąć na konto Spółdzielni w Santander Polska SA nr 98 1090 2590 0000 0001 4451 3586 do dnia 11 lipca 2024 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu zamówienia i warunków przetargu udziela dział GZM w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°, tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz odwołania przetargu – bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Read more

Uwaga! Odczyt wodomierzy

W dniach 29 maja 2024 r. – 2 czerwca 2024 r. należy odczytać wskazania swojego wodomierza i najpóźniej do 3 czerwca 2024 r. przekazać odczyt licznika do spółdzielni.

Read more

Uwaga! Awaria wodociągu

Duża awaria wodociągu wystąpiła na osiedlu Bocianek. Służby zostały już powiadomione o zdarzeniu.
Read more

Festyn szkolno-rodzinny

Bilard nożny, robotyka, wspólne malowanie muralu czy pokaz Judo – to tylko niektóre atrakcje, czekające na uczestników festynu w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach. Początek 24 maja godz. 16. 
Organizatorami wydarzenia są: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bocianek oraz Szkoła Podstawowa nr 1 działająca na terenie naszego osiedla.
Szczegóły festynu na plakacie, który publikujemy poniżej oraz na profilu facebookowym szkoły – https://www.facebook.com/profile.php?id=100057076735128&locale=pl_PL

Read more

Dzień Dziecka nad zalewem w Cedzynie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek zaprasza wszystkie dzieci na niezwykłą imprezę organizowaną nad Zalewem Cedzyna.
Read more

Walne Zgromadzenie 2024

Temat budowy nowych garaży na terenie obecnego parkingu strzeżonego zdominował tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.
Read more

Segreguj – daj przykład

“Segreguję – daję przykład” – to tytuł programu pilotażowego, który będzie realizowany w Kielcach. Weźmie w nim udział także osiedle Bocianek.
Read more
Następna strona »