Posts Tagged: gołębie

Dokarmiać gołębie, czy nie?

– Dokarmianie miejskich gołębi poza sezonem zimowym nie ma racjonalnego uzasadnienia i może być uznane za prowadzenie nielegalnej hodowli dzikich zwierząt i zaśmiecanie miasta – pisze mieszkanka osiedla w liście do spółdzielni.

Read more