Przetarg na najem lokali użytkowych na Nowym Bocianku

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” ogłasza nieograniczony przetarg na najem dwóch lokali użytkowych: a) LU1 o powierzchni 57,16 m² b) LU4 o powierzchni 57,94 m², znajdujących się na parterze budynku mieszkalnego na “Nowym Bocianku” przy ulicy Wyspiańskiego 1C  w Kielcach, oraz c) lokal o powierzchni 69,85 m², znajdujący się na parterze pawilonu handlowego przy ulicy Konopnickiej 5  w Kielcach.

Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniu 20 września 2013 odpowiednio:

a) o godzinie 10°° LU 1 o powierzchni 57,16 m²,
b) o godzinie 11°° LU 4 o powierzchni 57,94 m ²,
c) o godzinie 12°° lokal o powierzchni 69,85 m ².

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie  Spółdzielni przy ul. Konopnickiej 5 do dnia 20 września 2013r. do godziny 9°°.

Specyfikacje, wzory umów oraz wzory ofert najemców poszczególnych lokali można odebrać w biurze Spółdzielni w pokoju nr 6 lub pobrać ze strony internetowej www.smbocianek.pl.

Wymagane wadium powinno wpłynąć na konto Spółdzielni w BPH nr 91 1060 0076 0000 3290 0003 6979  do dnia 19 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w dni powszednie w godz. od 7°° do 15°°lub telefonicznie pod nr  tel. 41 331 56 73 lub 41 332 24 41.

Spółdzielnia  zastrzega, że przysługuje jej prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatów – bez podania przyczyny oraz  odwołania przetargu – bez podania przyczyny. Spółdzielnia zastrzega, że wpłacone wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Lokal LU1
Lokal LU4
Dokumenty do pobrania