Zagłosuj na projekt budowy boiska w ramach Budżetu Obywatelskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bocianek” informuje, iż zgłoszona przez nas do organizowanego przez Urząd Miasta Kielce Budżetu Obywatelskiego propozycja budowy boiska wielofunkcyjnego w miejsce starych boisk w Parku im. A. Dygasińskiego, pozytywnie przeszła pierwszą weryfikację i została dopuszczona do głosowania. W związku z tym, że o wyborze zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy Kielc (od 16 roku życia) w drodze głosowania, które odbędzie się w dniach 16-30.09.2013 serdecznie Państwa prosimy o jak najliczniejsze wypełnienie załączonych kart do głosowania.

W wyznaczonym terminie wypełnione i podpisane karty do głosowania można:

  • złożyć w sekretariacie Spółdzielni
  • złożyć w lokalach Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1, ul. Strycharskiej i ul. Szymanowskiego
  • przesłać internetem skan podpisanej karty na adres: budzetobywatelski@um.kielce.pl
  • przesłać listem pod adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce

Bliższe informacje, regulamin budżetu obywatelskiego, a także dodatkowe karty do głosowania dostępne są w biurze Spółdzielni oraz na stronach internetowych www.smbocianek.pl i www.um.kielce.pl