Wojciech Paw nowym członkiem Rady Nadzorczej SM Bocianek

Wojciech Jerzy Paw.

Wojciech Jerzy Paw.

Wojciech Paw został nowym członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. 

Zastąpił na tym stanowisku Wiesławę Krzyk, która zrezygnowała z funkcji 1 kwietnia 2014 roku.

Wojciech Jerzy Paw ma 66 lat, wykształcenie średnia, jest emerytowanym policjantem, ławnikiem Sądu Rejonowego w Kielcach. W Radzie Nadzorczej zastąpił Zdzisławę Krzyk, która 1 kwietnia 2014 roku zrezygnowała z funkcji członka Rady.

Wojciech Jerzy Paw zasiadał już w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek już wcześniej – w latach 2007-2011.

Powołany został także nowy sekretarz Rady Nadzorczej. Została nią Alicja Nowak (wcześniej tę funkcję pełniła Zdzisława Krzyk).