Dłuższy termin na składanie uwag w sprawie kładki nad al. Solidarności

Do 18 czerwca został przedłużony czas na składnie uwag do koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad aleją Solidarności w Kielcach.

Wniosek o wydłużenie terminu, który początkowo ustalono na dzień 6 czerwca, złożył Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach pozytywnie ustosunkował się do tej prośby.

Swoje uwagi można składać na adres: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-384 Kielce.
Opinie można także składać pocztą elektroniczną na adres rzecznik@mzd.kielce.pl z podaniem danych adresowych zgłaszającego. Opinie anonimowe nie będą uwzględniane przy tworzeniu raportu z konsultacji.

Zobacz jak ma wyglądać kładka nad al. Solidarności